Snart nytt år…

Nytt år og nye muligheter åpner seg plutselig… og etter nyttår kommer årsmøtet!

Har du forslag til forbedringer i klubben, ting du ønsker at klubben skal ha fokus på og arbeide for eller andre saker du mener er viktige; send inn forslag til årsmøte!

Ønsker du å bidra i klubbstyret eller ønsker du å være med i representantskapet i fagforeningen og delta, ha anledning til å si din mening og bruke stemmeretten din der for å fremme klubbens saker; Send en mail til valgkomiteen om at du gjerne vil være med og hva du vil være med på.

Vet du om noen du mener vil være gode å ha med i klubbstyret eller i representantskapet i fagforeningene; send en mail til valgkomiteen om hvem du mener er en bra kandidat…

'