Invitasjon til kurs på Landsoverenskomsten

Rogaland Elektromontørforening inviterer tillitsvalgte og interesserte medlemmer til kurs på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Kurset avholdes på Saga Hotell i Haugesund den 16 til 18. september 2019.

Kurset dekkes med tapt arbeidsfortjeneste.

Påmeldingsfristen er satt til den 2. September.

Tema:

– Lokale lønnsforhandlinger

– Krav om tariffavtale

– Tariffoppgjøret 2020

– Forhandlinger og forhandlingsteknikk

– Protokoller

– Arbeidtid og arbeidstidsordninger

– Reiseoppdrag

– Overvåkning

– Tjenestepensjon – OTP

Meld deg på i dag til:

E-post: firmapost@rele.no/telefon 5184045

'