FAQ

 

Hvilken betaling gjelder ved forlengelse av tur offshore? Ved forlengelse av tur offshore, kommer ofte arbeidsleder med et skjema de vil at du skal signere (skjema ser du her). Dette skal signeres av tillitsvalgt (klubbleder) før forlengelsen trer i kraft. Hvis tillitsvalgt signerer skjemaet innebærer dette endring av din arbeidsplan, og betaling for hviletid på natt bortfaller.

 

Når får lærlinger med bestått fagprøve fagarbeider lønn? Fagprøven skal som hovedregel avvikles ved lærlingstidens slutt. Hvis det medgår over 1 måned, har lærlingen såfremt han/hun består prøven og forsinkelsen ikke skyldes ham/henne, krav på etterbetalt differansen mellom lærlinglønn og fagarbeiders lønn for tiden utover 1 måned.

 

Hva driver EL & IT klubben med?

'